Tästäkin murroksesta selvitään. Toiset jopa loistavasti.

Maailmanlaajuinen tarve pienentää ihmisten toiminnan aiheuttamaa maapallon kuormitusta aiheuttaa suuria haasteita niin pienille kuin suurillekin toimijoille. Vuonna 2014 Suomessa energian loppukäytöstä kului rakennusten lämmitykseen 25 % ja sähkönkulutuksesta koti- ja maataloudet kuluttivat 24 % /Motiva.fi. Energiankäyttö suomessa/. Kiinteistöihin liittyvä energiankäyttö on siis merkittävä osa kokonaisuudesta ja siten kiinteistösektorin oletetaan tulevaisuudessakin olevan osa ratkaisua, kun energiatehokuutta pyritään parantamaan ja ympäristökuormitusta pienentämään.

Mitä tässä nyt sitten olemassa olevien kiinteistöjen osalta voidaan tehdä?
Jos ei lähestytä tätä haasteiden näkökulmasta, vaan ajatellaan positiivisesti eli missä meidän pitää onnistua, niin peruskorjaukset tulisi hyödyntää tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ne tehdään oikea-aikaisina, oikean laajuisina, huomioidaan että tehtyjen ratkaisujen kanssa on elettävä seuraavat vuosikymmenet ja kokonaisuutena pyrittävä alhaiseen kokonaiskustannustasoon.
Asukkaiden, tilojen käyttäjien ja huoltohenkilöiden on tehtävä arjessa oikeita valintoja siten, että energiaa ei tuhlaannu ja kiinteistöille ei aiheudu tarpeettomia kuluja.
Käytettyjen energiamuotojen tulisi olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia ja eikä vähiten tärkeänä rakennusten tulisi pystyä luomaan hyvät ja tarkoituksenmukaiset puitteet kulloisellekin käytölle.

Tavalla tai toisella tämä muutos tulee koskettamaan meitä kaikkia. Osa kulkee muutokseen omia polkujaan, osa työnnetään.

 
Jukka Pakarinen