Energiatehokkuussuunnitelmat

Energiatehokkuussuunnitelma on kiinteistönpidon työkalu, jolla kiinteistön energiankäyttöä pyritään ohjaamaan hallitusti ja kustannustehokkaasti.

Energiatehokkuussuunnitelmassa tarkastellaan rakenteiden kuntoa ja järjestelmien toiminnallisuutta sekä tulevia peruskorjauksia energiatehokkuuden näkökulmasta.
Lopputuloksena on pitkäntähtäimen suunnitelma, joka ottaa huomioon tulevat korjaustarpeet ja muut energiankäyttöön vaikuttavat muutokset siten, että ne tukevat kiinteistön tavoitteita.

Samalla kiinteistönpidon tavoitteet selkeytyvät ja konkretisoituvat käytännön mahdollisuuksiksi.
Tavoitteena on luoda kiinteistön asukkaille, käyttäjille sekä teknisen huollon vastuuhenkilölle selkeä kuva kiinteistön nykyisestä energiankäytöstä ja kiinteistön kehittämisen suuntaviivoista.